В ПРИВЕТЛИВИЯТ И ТОПЪЛ ХОТЕЛ ТАЛАССИЕ С  ЩЕ ИЗЖИВЕТЕ      

 ЗАПОМНЯЩИ МОМЕНТИ!   

ОТ РАННА  СУТРИН  ДО КЪСНА ВЕЧЕР…….         

ОТ МОРЕТО ДО БАСЕЙНА…….

ОТ СТАЯТА ЗА ИГРИ И ФИТНЕС ЗАЛАТА ДО МИНИ СПА-ТО НА ХОТЕЛА……

© Copyright [ Thalassies hotel (c) 2015]